• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::

All Photos


:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄍㄨ ˇ ㄉㄠ ˋ ㄖㄜ ˋ ㄔㄤ ˊ
古道,指古代敦厚純樸的道德風尚,不似今人薄情貪利。熱腸,熱心腸。形容待人厚道,真摯熱情;讚美有救助別人的美德。
more...

好站連結