• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::

黃上臻 - 訓育組 | 2017-12-01 | 人氣:500
  •  
    1) 2018太空科學冬令營.pdf
:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄘㄤ    ㄏㄞ ˇ ㄙㄤ    ㄊㄧㄢ ˊ
大海變為桑田,桑田變為滄海。比喻世事變化很大。也作「滄海揚塵」、「東海揚塵」(註:海面揚塵,已經變為陸地的景象)
more...

好站連結