• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::

公告 黃上臻 - 教導處 | 2019-03-18 | 人氣:189
  •  
    1) 10702助理員榜單公告(二招).pdf
:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄩㄣ ˋ ㄔㄡ ˊ ㄨㄟ ˊ ㄨㄛ ˋ
運籌,籌謀策劃;帷幄,古時軍中帳幕。泛指善於策劃或指揮,也用以比喻居幕後策劃。
more...

好站連結