• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::
公告 許薏萱 - 教務組 | 2019-03-29 | 人氣:247

澎湖縣文光國小107學年度第2學期

期中學習成就評量 時間科目

日期

4月17日(星期三)

4月18日(星期四)

節次

時間

第一節

8:20~9:20

第二節

9:30~10:10

第三節

10:30~11:10

第一節

8:20~9:20

第二節

9:30~10:10

第三節

10:30~11:10

考科

國語

生活

 

數學

 

 

1年1

v

v

 

v

 

 

2年1

v

v

 

v

 

 

 

日期

4月17日(星期三)

4月18日(星期四)

節次

時間

第一節

8:20~9:20

第二節

9:30~10:10

第三節

10:30~11:10

第一節

8:20~9:20

第二節

9:30~10:10

第三節

10:30~11:10

考科

國語

自然

英文

數學

社會

 

3年1

v

v

v

v

v

 

4年1

v

v

v

v

v

 

5年1

v

v

v

v

v

 

5年2

v

v

v

v

v

 

6年1

v

v

v

v

v

 

6年2

v

v

v

v

v

 

 

:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ˊ ㄧㄢ ˋ ㄨㄤ ˇ ㄈㄢ ˇ
魚雁皆指書信。用來比喻書信往來。
more...

好站連結