• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::

公告 黃上臻 - 教導處 | 2019-04-17 | 人氣:122
:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄏㄨ ˇ ㄨㄟ ˇ ㄔㄨㄣ    ㄅㄧㄥ   
踩著老虎的尾巴,踏在春天的薄冰上,均有生命之險。形容處境十分危險。
more...

好站連結