• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::

本文已不開放!

:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄑㄧㄢ ˋ ㄖㄣ ˊ ㄓㄨㄛ    ㄉㄠ   
倩,請;捉刀,意指拿筆代寫文章,因為古代以刀削竹簡,而把文字刻在竹簡上。比喻請人代作文章。
more...

好站連結