• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::
黃上臻 - 教導處 | 2019-06-06 | 人氣:362
  •  
    1) 澎湖縣108年度國民中小學科學教育研習實施計畫.docx
:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄘㄤ    ㄏㄞ ˇ ㄙㄤ    ㄊㄧㄢ ˊ
大海變為桑田,桑田變為滄海。比喻世事變化很大。也作「滄海揚塵」、「東海揚塵」(註:海面揚塵,已經變為陸地的景象)
more...

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

好站連結