• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::
黃上臻 - 教導處 | 2020-08-14 | 人氣:182
  •  
    1) 文光國小109學年度第1學期特教學生助理員甄選簡章.doc
:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄘㄠ ˇ ㄐㄧㄢ    ㄖㄣ ˊ ㄇㄧㄥ ˋ
菅,一種野草;句謂把人命看做野草。指為政者漠視人命,任意殘害。
more...

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

好站連結

網站佈景


(共 4 個樣板佈景)