• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::
公告 廖勇順 - 主計室 | 2021-07-06 | 點閱數: 784

110年6月月報表

  •  
    1) 11006月報表.pdf
:::


即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄑㄩ       ㄖㄨㄛ ˋ ˋ
趨附於他的人像成群的野鴨一樣,比喻眾人爭相追逐某項事物。多用於貶義。 (鶩,野鴨)

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

好站連結

[ more... ]

網站佈景


(共 4 個樣板佈景)