• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::
公告 pu94130 - 主計室 | 2018-05-16 | 點閱數: 747
  •  
    1) 107年4月月報.pdf
:::


即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄅㄧㄢ    ㄅㄧ ˋ ㄖㄨ ˋ ㄌㄧ ˇ
鞭,鞭策;辟,透徹。鞭策剖析到最深層,指做學問自我督策,深入精微研究。後多以之形容言辭或文章說理深刻、透徹。

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

好站連結

[ more... ]

網站佈景


(共 2 個樣板佈景)