• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
  • slider image 57
:::
公告 tzuying - 午餐祕書 | 2021-04-06 | 人氣:30
  •  
    1) 捐贈資料-物資(鳳梨).docx
:::

即時空氣品質資訊

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄒㄧㄢ ˊ ㄍㄜ    ㄅㄨ ˊ ㄔㄨㄛ ˋ   
絃歌,本指用絃樂器伴奏而吟詠,泛指讀書、教學活動或禮樂教化。輟,停止。句謂讀書的聲音不停;比喻(1)講習、教學活動沒有間斷(2)學風很盛。
more...

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

好站連結

網站佈景


(共 5 個樣板佈景)